Header Ads

  • BREAKING    சிறந்த பல்கலைக்கழகம், கல்லூரிகளுக்கான தரவரிசை.

    இந்திய அளவிலான சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான தரவரிசைப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி தரம், கற்றல் திறன், ஆராய்ச்சி, பட்டப்படிப்பு முடிந்ததும் வேலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், இந்தியாவில் சிறப்பாக செயல்படும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களை மத்திய மனித வளமேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் பட்டியலிட்டுள்ளது. சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பட்டியலில் பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் இரண்டாம் இடத்தையும், வாரணாசியில் உள்ள பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. சிறந்த கல்லூரிகளுக்கான பட்டியலில் டெல்லியில் உள்ள மிரண்டா ஹவுஸ் கல்லூரி முதல் இடத்தையும், சென்னை லயோலா கல்லூரி இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. பொறியியல் படிப்புகளுக்கான சிறந்த கல்லூரியாக சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் தேர்வாகியுள்ளது.

    கருத்துகள் இல்லை

    Post Bottom Ad